Təmsil

Gündəliyin yarımçıq məsələsi

 

Qalın Cəngi meşəsində,

Hündür bir dağ zirvəsində,

Meşənin öz heyvanları

Yığışmışdılar bir yerə.

«Tək əldən səs çıxmaz»,- deyə.

Heyvanlar yaşayan dağda

Hər bir kiçik məsələyə,

Baxılardı iclaslarda.

Vardı möhkəm qanun-qayda.

Tez-tez iclaslar çağrılar,

Sonra qərar yazılardı.

Qərar qəbul ediləndə

Böyük, kiçik bilinərdi,

Hamıya söz verilərdi.

Bir gün dediyim meşədə,

Dağın başın duman aldı

Hərə qaçdı bir tərəfə,

Qəfildən çovğun başladı.

Səhər oyanıb gördülər,

Yolda böyük qara daş var

Tufan onu dağdan salıb,

O da cığırı bağlayıb.

 

Heyvanlardan başçı sayılan Ayı

Növbədənkənar bir iclas çağırdı.

Gündəliyə bir məsələ qoyuldu,

O da «yolda daş məsələsi» oldu

Gündəlik bir səslə təsdiq olundu.

Danışmaqçün sədr qalxıb ayağa,

Çox kobud bir səslə dedi hamıya:

Yurdumuzda böyük fəlakət olub

Cığır yolu böyük daşdan tutulub.

Hərə bir təkliflə durub danışsın,

Nə desələr protokola yazılsın.

 

Qoy davam eyləsin iclas işini,

Görək qarışqalar nə eyləyirdi

Nə üçün iclasda onlar yox idi?

Qasırğa qovmuşdu o yazıqları

Düşmüşdülər onlar dağdan aşağı,

Qayıtdılar görüb sakit havanı

Boş gördülər qayıdanda hər yanı.

Baxdılar ki, məhlədə kimsə yoxdur,

Bir daş parçasından yol tutulubdur.

Düşündülər. yəqin yenə iclasdır,

Onların iş gücü hey danışmaqdır.

 

Yığışdılar bir yerə qarışqalar,

Daşdan yuxarıda durdular

Sonra daşa möhkəm bir təpik vurub,

Dərədən aşağı yombalatdılar.

Daş daha yoxuşda dayanammadı,

Diyirləndi düz yamaca yan aldı.

Yol açıldı qarışqalar şadlandı,

Sonra hamı düz iclasa yollandı.

Qarışqalar iclasda darıxdılar,

Gündəlikdən heç nə anlamadılar

Bir yerdə oturmaqdan yoruldular.

 

Durdu çaqqal danışmaqçün söz aldı

Dedi: Yoldan çəkmək üçün biz daşı,

Gərək tələsməyək, gözləyək yazı.

Yolun qarı, buzu gərək ərisin

Ağırlıq qaldıran kran da gəlsin!

Tülkü çıxış edib deməkçün sözün

O qalxdı ayağa, düzəltdi özün:

-Bununçün smeta ayırmalıyıq!

Biz köhnə borclardan qurtarmalıyıq,

Qaldırıcı kran çox baha gəlir

Büdcə çox kəsirdir gücümüz çatmaz

Xaricdən köməksiz bu iş baş tutmaz!

Məclis öz qərarın rəhbərə desin,

Bu iş yubanmasın həll olub getsin

Başçı tez-təcili qərar çıxarıb

Avropa Şurasından yardım istəsin!

 

İclas gedir vaxt isə uzanırdı,

Durub hamı təmkinlə danışırdı.

Daşı yoldan çəkmək üçün kənara,

Söz verildi bircə-bircə hamıya

Təkliflər yazıldı protokollara.

Səhər açılmamış başlanan iclas,

Gecə düşdüyündən yarımçıq qaldı.

İclasın davamı qalsın sabaha-

Durdu, - söyləyərək Cənab boz ayı.

 

Hamı tez yollandı mağarasına,

Amma görmədilər o daşı yolda.

Təəcübdən gözlərin bərəltdilər,

Bir-birinə baxıb çiyin çəkdilər.

Gördülər qarışqalar gülüşürlər

Bir-birlərinə nə isə deyirlər.

Kim ki,çıxış etməmişdi iclasda

Başladılar onlar donquldanmağa:

-Qarışqalar hər işə baş qoşurlar,

Qudurub lap özbaşına olublar

Hamının da işinə qarışırlar.

Hamı bildi, qarışqalar birləşib

Yolu kəsən o daşdan təmizləyib,

O soyuqda hamısı tər tökdülər

Həm utanıb, həm xəcalət çəkdilər

Beləliklə iclas sona çatmadı,

Gündəlik məsələ yarımçıq qaldı.