Tapmacalar

Tapmacalar

O nədir ki bir günə
Bütün dünyanı gəzir.
Nə oddur nə ocaqdır
Amma aləmi isidər.

Daha çox tapmaca