Mən daha böyüyüəm

«Mən daha böyüyəm kitabı» çox sadə dildə yazılmış, öyrədici, nəsihətverici, düşündürücü bir kitabdır. Gülzar nənə rus yazıçıları Verişina və Skrobçovanın yeniyetmə dövrünə yenicə qədəm qoyanlar üçün yazılarını oxuyandan sonra qərara gəlib: «Mən bu yazıları elimin balaları üçün mütləq tərcümə etməliyəm və kitab şəklində çap elətdirməliyəm!». Müasir dövrdə balalar üçün  vacib olan bir kitab nə üçün də azərbaycanlı balalar üçün çapr etdirilməsin? Belə düşünüb və qərarını həyata keçirib Gülzar nənə.