Min bir nağıl 1-ci hissə

Min bir nağıl 1-ci hissə

Min bir nağıl kitabının 10-cilddə buraxılması nəzərdə tutulub. Hazırda həmən kitabı birinci və ikinci cildləri nəşrə buraxılıb. Birinci cildin adı "Mən uşaq deyiləm". Bu kitaba Gülzar xanımın öz yaradıcılığından olan nağıl və hekayələri toplanmışdlr. Kitab btidai sinif uşaqları üçün nəzərdə tutulub